Huvudkontor

Skånegatan 26
441 57 Alingsås

0705260904

info@gottscheentreprenad.se

Öppettider

Måndag till Fredag 07.00 – 18.00

Lunchstängt: 11:00 – 12:00

Anläggning

Göttsche Entreprenad utför allt inom markarbeten och vi har all kompetens, utbildning, certifiering och försäkringar som behövs för att ta oss an alla former av markarbeten. Vi utför allt från VA-arbeten, utomhusmiljöer, vägbyggnationer, husgrunder, stambyten, asfaltsarbeten, stenarbeten och olika typer av trädgårdsarbeten.

När du anlitar oss får du en tydligt specificerad offert efter det att vi räknat på jobbet. Vi för en tät dialog med dig för att slutförandet av arbetet skall ske inom uppsatt tidsram. Vi vet vikten av att hålla en god kommunikation med våra kunder när det kommer till allt från VA-arbeten, utomhusmiljöer, vägbyggnationer, husgrunder, stambyten, asfaltsarbeten, stenarbeten och olika typer av trädgårdsarbeten. Beroende på hur omfattande ditt projekt är jobbar vi i etapper för att du som beställare ska känna dig trygg och kunna följa arbetet. Vi har en lång erfarenhet kring både mindre och större projekt så tveka inte att kontakta oss.

Projektledning inom markanläggning

Då vi är en totalentreprenad har vi god kunskap i att projektleda alla former av markanläggningsuppdrag.

Lösningar för markanläggning

Det finns inget uppdrag vi inte kan hitta en lösning på. Vi har omfattande kompetens för alla typer av markanläggning.

Fördelarna med att anlita oss

När ni anlitar Göttsche Entreprenad vet ni att ni har en pålitlig, professionell och erfaren uppdragstagare som levererar det som är överenskommet. Det finns inga projekt som är det andra likt vilket gör att vi skapat oss en bred erfarenhet och kunskap inom allt i mararbeten. Ni kan känna er trygga med att anlita oss och vi lämnar gärna referenser.

Hållbarhet

Vi ser på hållbarhet som ett sätt att tänka steget längre. Att ta ansvar för hur man bygger och vad man bygger med.

Slutföra projekt i tid

När vi sätter upp ett slutdatum för när arbetet skall vara utfört håller vi oss till den. Skulle slutdatumet behövas ändras pga oförutsedda händelser är ni välinformerade i tid om det.

Modern teknik

Vi använder oss av den senaste marktekniken, maskinerna, verktygen och utrustning för att möta de krav som ställs.

Senaste designen

Design följer tidens utveckling och vi hänger med i utvecklingen. Det gör att vi kan erbjuda alla typer av kompletta lösningar inom markarbeten.