OM OSS Vi erbjuder...

Vi vill erbjuda något mer än bara heltäckande tjänster inom bygg, anläggning, konsultering och fastighetsförvaltning. Vi vill att våra kunders behov sätts i centrum, att deras idéer och tankar kommer till verklighet genom vårt innovativa sätt att tänka och arbeta.

En av våra grundvärderingar är att våra nära relationer med våra kunder ska vara öppna och ärliga och att ett långt och gott samarbete är nyckeln till framgång.

Affärsidé

Vi vill ge våra kunder det absolut bästa genom gedigen kunskap, en drivande viljestyrka och med ett engagemang tar vi oss an alla utmaningar med ett mål att skapa något nytt. Att tillsammans med våra kunder skapa miljöer som inte bara är innovativa utan också bra för miljön. Vi vill erbjuda samma trygghet och kunskap som marknadsledarna men med ett helt nytt sätt att arbeta och tänka. En affärsrelation ska handla om trygghet där vi ger det kunden ber om och mer. Vi ser detta som en chans att förbättra och förnya och att ta ett ansvar för kommande generationer.

Vision

Visionen är en ständig utveckling som företag, att med innovativa lösningar och gedigen kunskap bedriva ett lönsamt företag inom bygg, anläggning, konsultering och fastighetsförvaltning.

Värdegrund

Starkt kundfokus. Ärlighet mot kunder och medarbetare. Innovativt tänkande. En drivande viljestyrka

Hållbarhet

Vi ser på hållbarhet som ett sätt att tänka steget längre.
Att ta ansvar för hur man bygger och vad man bygger med. Vi måste tänka steget längre och använda oss av hållbara metoder och idéer. Hållbar utveckling är den väg till framtiden vi vill ha för alla. Vi vill erbjuda en ram för att skapa ekonomisk tillväxt, uppnå social rättvisa och ge oss en större möjlighet att utöva miljöverksamhet som i sin tur skapar en grönare framtid för nästa generation. Vi ser ett behov att slopa traditionella arbetssätt för att släppa in framtiden. Med hållbara lösningar tänker vi på till exempel att använda sig av digitala system istället för papper, att använda sig av el istället för fossila bränslen. Mycket går att ändra och vi arbetar ständigt med att ta fram nya och hållbara lösningar. Vi satsar på frågor som handlar om miljön och hållbarhet. Vi siktar också på att stödja hälsa och idrott genom en ständig närvaro och ett gediget engagemang.